[ inicio ]
 
marcosuperior


Reserva da Biosfera
"Área de Allariz"


Centro Promoción Económica
Rúa do Portelo, 4
32660 Allariz - Ourense

Tlf. 988 44 22 10
info@areadeallariz.com


 

» Presentación
 
Presentación do Proxecto

PROGRAMA CONXUNTO DE LOITA CONTRA O DESPOBOAMENTO A TRAVÉS DA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DAS MULLERES RURAIS NA RESERVA DA BIOSFERA ÁREA DE ALLARIZ


fotografía...
O proxecto consta de varias fases:

  • Un diagnóstico previo no que se analizará a situación xeral do Medio Rural, desde o punto de vista xeográfico, económico e social para despois realizar unha análise en profundidade da situación da muller na Reserva da Biosfera, para posteriormente definir un conxunto de liñas de acción adecuadas capaces de reverter a situación a medio prazo, que formarán parte do programa de loita contra o despoboamento a través da inserción sociolaboral das mulleres rurais de devanditos territorios. Neste programa definiranse os mellores instrumentos para loitar contra o despoboamento, sendo a participación das mulleres rurais unha das principais armas para a consecución dos obxectivos marcados.

  • Como último paso, procederase a elaborar un plan de avaliación e seguimento dos resultados obtidos derivados da súa aplicación na Reserva da Biosfera, este proceso realizarase a través da creación dun Observatorio Permanente sobre despoboamento e muller rural, na que participarán todos aqueles axentes sociais relacionados co desenvolvemento socioeconómico da Reserva da zona.

 


Reserva Virtual 2.0 - Toda a información Dixitalizada

Proxecto il-Muller

Fundación Biodiversidad

Núcleos de Sostibilidade

Consellería de Medio Ambiente

Grupo de Acción Local Avinza GDR-15

Plan de Acción - Núcleos de Sostentabilidade - Axenda 21

diálogos RB


marco inferior