[ inicio ]
 
marcosuperior


Reserva da Biosfera
"Área de Allariz"


Centro Promoción Económica
Rúa do Portelo, 4
32660 Allariz - Ourense

Tlf. 988 44 22 10
info@areadeallariz.com


 

» Resultados agardados
 
Resultados agardados no proxecto

  1. Creación a medio prazo de 100 empregos femininos en actividades relacionadas co ambiente.
  2. Creación a medio prazo de 2 empresas dirixidas por mulleres relacionadas con actividades ambientais en espazos naturais protexidos. 
  3. Intercambio de experiencias e transferencia de boas prácticas entre unhas Reservas da Biosfera e outras.
  4. Atracción de investimentos públicos á zona para a mellora da calidade de vida das mulleres rurais. A través de novos proxecto financiados con Fondos Comunitarios, Nacionais e/ou Rexionais (Ex: FSE, PROGRESS, etc...). 
  5. Potenciación das actividades agrarias sostibles: agricultura ecolóxica, micoloxía, castañicultura, plantas medicinais, etc... Posta en marcha dun proxecto piloto dirixido por mulleres. 
  6. Atracción de novas actividades relacionadas co turismo sostible dirixidas por mulleres: revalorización dos espazos naturais e o patrimonio histórico-artístico. 
  7. Mellora das canles de participación das mulleres nas decisións relacionadas coa xestión da Reserva da Biosfera. 
  8. Posta en marcha dun modelo de loita contra o despoboamento a través da inserción laboral da muller rural, que sirva para a súa implementación noutras Reservas da Biosfera e dun Observatorio para a súa avaliación e seguimento.

 


Reserva Virtual 2.0 - Toda a información Dixitalizada

Proxecto il-Muller

Fundación Biodiversidad

Núcleos de Sostibilidade

Consellería de Medio Ambiente

Grupo de Acción Local Avinza GDR-15

Plan de Acción - Núcleos de Sostentabilidade - Axenda 21

diálogos RB


marco inferior