[ inicio ]
 
marcosuperior


Reserva da Biosfera
"Área de Allariz"


Centro Promoción Económica
Rúa do Portelo, 4
32660 Allariz - Ourense

Tlf. 988 44 22 10
info@areadeallariz.com


 

» Produtos Finais
 
Produtos Finais do Proxecto

FASE 1: ANÁLISE E DIAGNÓSTICO PREVIO DA SITUACIÓN DE PARTIDA DA RESERVA DA BIOSFERA:

Estará dispoñible un informe en papel e formato electrónico a medida que se vaian finalizando os traballos de cada parte desta fase.
1.1.- Informe de Análise da Situación da Muller no Medio Rural da RB


FASE 2: ELABORACIÓN DO PROGRAMA CONXUNTO DE LOITA CONTRA O DESPOBOAMENTO A través da INSERCIÓN SOCIOLABORAL DAS MULLERES RURAIS NA RB:

2.1.- Informe a modo de inventario sobre actividades sostibles como motor de desenvolvemento económico e inserción sociolaboral da muller rural na RB. Creación dun modelo de actuación útil para todas a Reserva da Biosfera a nivel mundial.

2.2.- Informe de actuacións concretas e desenvolvemento de proxectos piloto para a inserción socio-laboral das mulleres rurais da RB.

2.3.- Material formativo do programa de formación e capacitación para a inserción socio laboral das mulleres rurais..

2.4.- Informe de conclusións e material audiovisual das reunións e/ou seminarios da Rede ou Foro de Cooperación en materia de despoboamento e muller rural na Reserva da Biosfera.

2.5.- Presentación PowerPoint dos principais resultados para a súa utilización no proceso de información pública.

2.6.- Recompilación de todos os informes, actividades e proxectos piloto da Fase1 e da Fase 2 nun único documento para a súa divulgación conxunta e publicación, en formato papel e CD ROM (GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA A LOITA CONTRA O DESPOBOAMENTO A través da INSERCIÓN SOCIO LABORAL DAS MULLERES RURAIS NA RB).

2.7.- Carteis, trípticos e folletos de divulgación do proxecto.

2.8.- Dossier de prensa e arquivo audiovisual con todas as noticias publicadas polos medios de comunicación (En formato CD-ROM).

FASE 3. - PLAN DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DE RESULTADOS:

3.1.- Observatorio permanente sobre despoboamento e muller rural na RB: Implementación e seguimento de proxectos concretos en cada territorio.

3.2.- Informes periódicos de seguimento e avaliación.

 


Reserva Virtual 2.0 - Toda a información Dixitalizada

Proxecto il-Muller

Fundación Biodiversidad

Núcleos de Sostibilidade

Consellería de Medio Ambiente

Grupo de Acción Local Avinza GDR-15

Plan de Acción - Núcleos de Sostentabilidade - Axenda 21

diálogos RB


marco inferior