[ inicio ]
 
marcosuperior


Reserva da Biosfera
"Área de Allariz"


Centro Promoción Económica
Rúa do Portelo, 4
32660 Allariz - Ourense

Tlf. 988 44 22 10
info@areadeallariz.com


 

 
A Reserva da Biosfera Área de Allariz e a Fundación Ramón González Ferreiro participan no proxecto dialgosRB.net


Ampliar Foto...
20/03/2017

A Reserva da Biosfera Área de Allariz e a Fundación Ramón González Ferreiro participaron o pasado mércores 15 de marzo, no primeiro encontro da Rede de Coñecementos da Rede Española de Reservas da Biosfera xunto coas Reservas de Montseny, Alto Bernesga, Sierra de las Nieves e Lanzarote, varios técnicos e científicos de catro universidades, preocupados pola dispersión e a perda constante de coñecementos. Este encontro daba continuidade ao proxecto dialogosRB.net (Rede de coñecementos da Rede Española de Reservas da Biosfera) que iniciou a súa traxectoria a principios do 2017, co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.O proxecto xorde no seno da Rede Española de Reservas da Biosfera (RERB), do programa MAB da UNESCO, que acumula unha longa experiencia en iniciativas de desenvolvementos sostible e moitos coñecementos xerados na práctica de tales iniciativas. Proxecto dialogosRB.net O proxecto dialogosRB.net é a resposta dun grupo de xestores de cinco reservas da biosfera, RB Área de Allariz, RB do Montseny, RB Alto Bernesga, RB Sierra de las Nieves e RB de Lanzarote, xunto con técnicos e científicos de catro universidades, preocupados pola dispersión e a perda constante de tales coñecementos. Eles asumen o compromiso de traballar xuntos para configurar e dinamizar unha rede de coñecementos, co fin de reunir, complementar e difundir os saberes de base, integrando a experiencia práctica co rigor e os coñecementos científicos. Unha experiencia documentada de cada unha das cinco reservas participantes tomouse como material de partida para iniciar o traballo da Rede. No caso da Reserva de Allariz a experiencia presentada foi a “Participación da poboación na compostaxe de residuos urbanos para o seu uso en agricultura e usos forestais. O pasado mércores 15 de marzo, o equipo celebrou un encontro no Organismo Autónomo Parques Nacionais, en Madrid, na que se identificaron os aspectos máis relevantes para desvelar os factores de éxito de ditas experiencias. A xornada foi un revelador exercicio de aprendizaxe compartido na que xa se puxeron de manifesto a utilidade dalgunhas ferramentas científicas para sistematizar contidos das experiencias prácticas e facilitar o seu análise. Algúns compoñentes, considerados fundamentais, son máis difíciles de describir e de sistematizar, como ocorre co saber facer dos xestores no desempeño das súas funcións día a día. Ese saber facer é o froito dunha longa traxectoria de intentos, acertos e erros que os converteron en profesionais expertos. Un obxectivo central da Rede de coñecementos é facer aflorar ese “saber facer”, reflectilo tamén en forma de coñecementos sistematizados e rigorosos e poñelos a disposición de outros profesionais en formación ou en exercicio, acurtando os seus procesos de especialización. Preténdese que a Rede sexa un lugar de aprendizaxe compartido por un amplo número de persoas interesadas ou implicadas no desenvolvemento sostible, onde poder achegarse a aprender doutros e compartir os coñecementos propios. Abrirase á participación do resto de reservas da biosfera españolas e do Consello Científico do Comité Español do Programa MAB da UNESCO, aparte doutras persoas interesadas. Un grupo de noticias servirá de soporte dixital aos intercambios dos participantes. Nos vindeiros días estará dispoñible a web do proxecto en www.dialogosrb.net, que está en elaboración. Dende ela poderase acceder ao grupo de noticias e participar nos debates.

 

 


Reserva Virtual 2.0 - Toda a información Dixitalizada

Proxecto il-Muller

Fundación Biodiversidad

Núcleos de Sostibilidade

Consellería de Medio Ambiente

Grupo de Acción Local Avinza GDR-15

Plan de Acción - Núcleos de Sostentabilidade - Axenda 21

diálogos RB


marco inferior